Had u al aan Renting gedacht?

ma, 12/05/2014 - 11:00

Rent vanaf nu uw machine aan een zeer lage prijs per maand.

Rent gedurende 48 tot 60 maanden met een aankoopoptie van 25 tot 20 %. 

Voorbeeld:

Rent een Kramer Allrad vanaf 495 EUR/MAAND!

In deze maandelijkse Rentings zit een omnium & machinebreukverzekering inbegrepen, deze dekt volgende zaken:

-          Onhandigheid, onervarenheid, kwaadwilligheid

-          Vallen, stoten, botsen

-          Materiaal-, constructie- of montagefout of –gebrek

-          Trillen, ontregelen, losmaken van delen enz.

-          Warmlopen, vastlopen, toevallig ontbreken van smering

-          Brand, bliksem, ontploffing

-          Diefstal (braak, geweld, dreiging)

-          Aardverschuiving of –verzakking, vallen van stenen of rotsen

-          Overstroming, wind, storm, vorst

-          Glasbraak     

Uw voordelen:

-          Zonder voorschot

-          Gebruiksuren samen te bepalen

-          Volledig verzekerd

-          Na de looptijd aankoopkeuze mits betaling restwaarde 

-          Boekhoudkundige verwerking als kost