Verdichters

Steelwrist verdichters zijn ontworpen voor stille, veilige, comfortabele en onderhoudsvrije verdichting van grond, pijpleidinggeulen, taluds, putten en schachten. Bovendien wordt de veiligheid op het werkterrein vergroot, aangezien u geen personeel nodig heeft in het directe werkgebied.